Vševltavský spolek se zúčastnil výstavy Lodí na vodě 2015

Vševltavský spolek se zúčastnil mezinárodní výstavy Lodě na vodě a dovolená v přírodě 2015, která se konala 23. – 26. 4. na Rašínově a Hořejším nábřeží v Praze. Po celé čtyři dny výstavy měl spolek na Rašínově nábřeží v neplacené zóně velký stánek, na kterém naši členové prezentovali spolkovou i svojí vlastní činnost. Jeden ze členů spolku, společnost Pražské Benátky, pro návštěvníky a vystavovatele provozovala zdarma přívoz mezi oběma břehy na převozní lodi Kazi s kapacitou 40 osob.
Počasí nám přálo a nejvíce zvědavců, zvláště pak těch nejmenších, se k nám přišlo podívat v pátek a v sobotu, kdy jsme rozdávali dětem balónky. U stánku se také zastavilo hned několik vážných zájemců o členství, kteří si pak podali přihlášku. Na nejbližší schůzi spolku budou členové hlasovat o jejich přijetí. Jsme rádi, že lidí, kterým leží na srdci osud Vltavy a dalších českých řek přibývá a chtějí se na utváření lepších podmínek na našich tocích aktivně podílet. Budeme se těšit na další akce spolku!
IMG_5043