Dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor navštívil členskou schůzi

Na poslední členské schůzi, která se konala v úterý 20. 1., nás svojí návštěvou poctil dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice a současný sportovní ředitel Českého olympijského výbor, pan Martin Doktor. Speciálního hosta představil přítomným člen spolku a zároveň prezident Yacht Clubu CERE, pan Karel Bauer.

Pan Doktor hovořil hlavně o pražském úseku Vltavy a o zdejších sportovních klubech na řece, jejichž osud mu nejen kvůli angažmá v Českém olympijském výboru leží na srdci.

Diskuze se točila především okolo bezpečného provozu na Vltavě a vzájemné toleranci a ohleduplnosti mezi velkými i malými motorovými plavidly se sportovními plavidly. Účastnící diskuze se shodli, že největší problém této občas komplikované koexistence na řece spočívá v neznalosti základních pravidel provozu anebo v jejich nedodržování. Z toho důvodu pan Doktor požádal členy spolku o šíření dokumentu „Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze“, ve kterém jsou ty nejzákladnější pravidla přehledně shrnuta do deseti bodů. Desatero vzniklo po dohodě Státní plavební správy s Českým olympijským výborem, který zastupoval zájmy sportovních klubů, Českým svazem vodního motorismu a Sdružením pražských plavidel. Veškeré body Desatera vychází z platných plavebních předpisů.

Vyzýváme tímto všechny členy Vševltavského spolku k dodržování „desatera“ a zároveň prosíme o jejich šíření a propagování u širší veřejnosti.
Děkujeme.

Desatero pro plavbu na Vltavě v Praze v PDF ke stažení zde:

desatero pro plavbu na Vltave v Praze