Série videí o bezpečnosti plavebního provozu

Ve spolupráci mezi Českou televizí a Ministerstvem dopravy vznikla série 6 spotů o bezpečnosti plavebního provozu. V každém jednotlivém díle se dozvíte ty nejpodstatnější věci týkající se toho, jak by se měl člověk chovat, když se pohybuje na vodních plavbách. Odpovídá se na důležité otázky jako například, kdo je vlastně účastník plavebního provozu, co je důležité pro bezpečnost na vodě, jaké je plavební značení, kde je možné a nemožné se koupat nebo co přísluší jednotlivým dozorovým orgánům nad vodními cestami. Celou sérií vás provede Otakar Brousek ml., který glosuje jednotlivé informativní pasáže poetickými vančurovskými vsuvkami.

Takže než se vypravíte s kamarády na vodu, na koupání k řece, nebo než na přehradě nastartujete svůj motorový člun, tak si dejte pár minut a připomeňte si, co to znamená bezpečné chování na vodě.

  1. díl o účastnících plavebního provozu
  2. díl o bezpečnosti na vodě
  3. díl o vztazích mezi účastníky provozu
  4. díl o plavebním značení 
  5. díl o tom, kde je zakázáno se koupat
  6. díl o dozorových orgánech