Vševltavský spolek

Spolek byl založen pro ochranu práv „lidí od vody“, a to napříč spektrem účelu využívání a zájmů okolo řeky Vltavy a Berounky. Členové spolku jsou jak subjekty provozující plavbu, půjčovny lodí, sportovní kluby, zájmové organizace, tak i provozovatelé přístavů a majitelé nemovitostí i movitostí na březích řeky a její hladině.

Součástí spolku bude i odborný výbor, který bude sestavený z odborníků a vodohospodářů, jehož prostřednictvím se spolek bude vyjadřovat k záměrům státních orgánů a zároveň vyvíjet odbornou činnost. Náplní spolku bude též činnost kulturní a osvětová.