Den Vltavy potřetí

Členové Vševltavského spolku, kterými jsou pražští rejdaři, převozníci, provozovatelé půjčoven lodí a sportovní kluby, připravili pro téměř sedm tisíc návštěvníků celodenní atraktivní program. Azurové nebe přilákalo opět více fanoušků všeho od vody – ti se mohli projet zdarma na velkých výletních lodích Blaník, Classic River, Czech Boat nebo Salónní rychlolodi Nepomuk, naučit se uzlová kouzla s legendárním kapitánem Mario Juhasem, zazpívat si evergreeny s námořnickou kapelou Matylda – banda de la marina nebo prozkoumat novou stálou expozici v Muzeu Karlova mostu s názvem Svatá Anežka Česká a historie Křižovniků. Společnost Pražské Benátky navíc zprovoznila po zimním spánku převozní loď Kazi, která se tak nachystala na svou sezónu na Berounce.

„Vševltavský spolek má za cíl zejména dvě věci – ochranu profesních zájmů členů spolku a současně se my všichni chceme aktivně podílet na ochraně a rozvoji života v oblasti Vltavy a Berounky. I proto pořádáme kromě Dne Vltavy další kulturní akce, které mají za úkol jediné – vrátit Vltavu Pražanům, a to se myslím podařilo také letos,“ uvádí předseda spolku, Zdeněk Bergman, převozník pražský.