Dělba Vody 2017

Setkání zástupců pražských vodáckých svazů na schůzce „Dělení vody“ dne 20. 12. 2016 v restauraci Podolská kotva – Podolské nábřeží 20, Praha 4.

Státní plavební správa, Praha

Leffler 174 00 Praha 7 234 637 111
Jankovcova 6606 690 011 (nehody)
pobockapraha@plavebniurad.cz

Jachting

Mgr. Michaela Burdová 140 00 Praha 4 728 132 982
Nám. Hrdinů 727/9burdovamia@seznam.cz

Kanoistika

Karel Kadlec 155 00 Praha 5 731 482 421
K zahrádkám 51v.k.kadlec@seznam.cz

Veslování

Ing. Arnošt Poisl 160 00 Praha 6 602 253 734
Na dlouhém lánu 28A.Poisl@seznam.cz

Asociace Dračích lodí

Petr Klíma 147 00 Praha 4 775 220 011
Modřanská 53/1151klimbera@dragonboat.cz

Pražský klub Dračích lodí

Jan Tomíček 602 557 359
praguedragons@gmail.com

Junák – Český skaut

Jan Fischer 110 00 Praha 1 603 965 184
Senovážné náměstí 24hvezdar@skaut.cz

Český svaz vodního motorismu – Formula Future

Monika Mrkvičková 608 462 477
monika.tatran@seznam.cz

ČSVM

Jiří Pěknice 602 305 105
CSVM@seznam.cz
jiri.peknice@seznam.cz

Žluté lázně – Taiko, a.s.

Michal Piloušek 602 107 007
michalpilousek@xpg.cz

Miloš Veselý 602 664 633
milos@newwavelocation.cz

Jitka Drábková
dr.jitka@seznam.cz

Dohoda o rozdělení pražské vody na rok 2017, doplněná po schůzi zástupců svazů.

začátek akce konec akce počet dní Název závodu Pořadatel Svaz Úsek
25.03. 25.03. 1 Memoriál M. Šedy VK Smíchov V H+S
26.03. 26.03. 1 Den Vltavy Vševltavský spolek VS DD
01.04. 02.04. 2 Memoriál Dr. Štěpána Český yacht klub J D
01.04. 02.04. 2 Dračí zívání Pražský klub dračích lodí D H+S
08.04. 08.04. 1 Memoriál Popela KVS Praha K S
08.04. 09.04. 2 Memoriál Rösslera-Ořovského Český yacht klub J H+S+D
14.04. 15.04. 2 Rennerův memoriál ČVK Praha V S
22.04. 23.04. 2 O vorařskou houžev Český yacht klub J D
29.04. 30.04. 2 Jarní náborové závody Bohemians V S
29.04 01.05. 3 Česká jachtařská liga I. YC CERE J D
10.05. 10.05. 1 Rektorský den ČVUT Pražský klub dračích lodí D H
12.05. 14.05. 3 20. ročník Pražského festivalu dračích lodí Česká asociace dračích lodí D S+D
13.05. 15.05. 3 9. ročník Svatojánské slavnosti NAVALIS Svatojánský spolek a Vševltavský spolek VS DD
17.05. 17.05. 1 Vlajky Prahy I. AC Sparta Praha K H
31.05. 31.05. 1 Vlajky Prahy II. AC Sparta Praha K H
02.06. 04.06. 3 104. ročník Primátorky VK Smíchov V S+D
10.06. 11.06. 2 Mistrovství oblasti Vltava ČVK Praha V S
14.06. 14.06. 1 Vlajky Prahy III. AC Sparta Praha K H
28.06. 28.06. 1 Vlajky Prahy IV. AC Sparta Praha K H
14.07. 16.07. 3 Prague Sail Open YC CERE J S+D
02.09. 02.09. 1 IT závody dračích lodí Briliant Dragons D D
09.09 09.09 1 Pražský dračí podzim Pražský klub dračích lodí D H+S
10.09. 10.09. 1 Praha 4 OPEN KVS Praha K S
16.09. 16.09. 1 Smíchovská veslařská středa VK Smíchov V S
20.09. 20.09. 1 Vlajky Prahy V. AC Sparta Praha K D
23.09. 23.09. 1 MČR FF TJ Tatran M D
28.09. 28.09. 1 Napříč Prahou – přes tři jezy Junák T S+D+DD
30.09. 30.09. 1 Velká Cena Sparty AC Sparta Praha K H
30.09. 01.10. 2 Memoriál A. Bürgermeistra Český yacht klub J H+S+D
07.10. 07.10. 1 Vytrvalostní závod Český yacht klub J H+S+D
11.10. 11.10. 1 Závěrečná veslařská středa Bohemians V S
14.10. 15.10. 2 Primátorský Štít Český yacht klub J H+S+D
14.10. 14.10. 1 Distanční závod J. Ondráka a M. Suchopára VK Slavia V S+D+DD
22.10. 23.10. 2 Modrá stuha Vltavy Český yacht klub J H+S+D
27.10. 29.10. 3 Velký Cena Prahy YC CERE J S+D
28.10. 28.10. 1 Head of Prague VK Blesk V S+D+DD
03.11. 05.11. 3 MMČR Teamracing Q YC CERE J S+D

Vysvětlivky:

J – jachting
K – kanoistika
V – veslování
D – dračí lodě
M – vodní motoristé
T – Junák – Český skaut
W – wakeboarding
VS – Vševltavský spolek
H – horní tok Vltavy – nad Barrandovským mostem
S – střední tok Vltavy – od Barrandovského mostu 50m pod věž
D – dolní tok Vltavy – 50m pod věží až k železničnímu mostu
DD – dolní tok Vltavy – od železničního mostu níže

UPOZORNĚNÍ!!!

Minimálně 45 dnů před závodem musí pořadatel závodu požádat o povolení veřejné akce Státní plavební správu. Žádost musí obsahovat datum, úsek, odpovědnou osobu, případně časový program akce. V případě, že pořadatel požaduje pro akci změnu plavební dráhy, musí o tuto skutečnost požádat v povolení veřejné akce zaslané Státní plavební správě s přesným popisem požadované úpravy (např. přesun plavební dráhy na druhý břeh, zákaz otáčení plavidel v určitém prostoru atd.). Stejně tak musí do žádosti uvést, pokud požaduje případné kolize mezi účastníky akce řešit pomocí jiného právního předpisu než Řádu plavební bezpečnosti (např. mezinárodní závodní pravidla dané pro konkrétní sport mezinárodní sportovní federací). V případě nehody se přednostně volá k této nehodě Státní plavební správa, pouze v případě zranění se nejprve zajistí první pomoc pro zraněného a následně se v tomto případě musí kontaktovat Policie ČR a následně až Státní plavební správa.

Toto rozdělení pražských vod je závazné, slouží jako podklad pro jednání se  Státní plavební správou. Jeho změny jsou možné pouze po dohodě s příslušnými zástupci svazů, jejichž adresy jsou součástí tohoto zápisu.

V Praze dne 8. 2. 2017

Michaela Burdová v.r.

Krajský svaz jachtingu Praha