Stát chce sledovat trasu lodí jako u letadel. I pražské přívozy

Den Vltavy 2018 – 4. ročník

Vševltavský spolek pořádá pro Pražany i přespolní:

DEN VLTAVY

v neděli 18. března 2018

PLAVBY PO VLTAVĚ ZDARMA!

Přijďte k Vltavě a zažijte mnoho zábavy a poučení!

Vševltavský spolek pro Vás připravil plavby velkými i malými loděmi, den otevřených dveří Veslařského klubu Slavia, nezapomenutelné vodnické hrátky nad hladinou, kapela Matylda – písně plavební, volný vstup do Muzea Karlova mostu s novou expozicí „Antické malované vázy a drobná plastika“ a mnoho dalšího.

Potvrďe svou účast v události na facebooku.

Program Dne Vltavy 2018

Program Dne Vltavy v PDF

Festival Naše Vltava

Vltavské břehy letos ještě neřekly svoje poslední slovo. Všichni přijďte v neděli 24. září odpoledne na festival Naše Náplavka, který proběhne v Praze na Hořejším nábřeží. 

Pro návštěvníky festivalu je opět připraven bohatý program: ukázky
pouličního umění, hudební vystoupení, přednášky o historii náplavek, kreativní workshopy s cajony nebo
ateliérem Šamamky, fotopoint od umělkyně Týna Nezbeda nebo Instagraf. Také seznam účinkujících je
mimořádně zajímavý a kvalitní: Tomáš J Holy, kapela Field of Grains, Tessie Bártová, 20minutes, Veronika
Martínková & Adam Sirotek a další. Cílem akce je představit a podpořit pouliční umělce, kteří vynikají
talentem nejen v oblasti hudby, ale například i výtvarného umění nebo něčeho úplně netradičního.

https://www.facebook.com/events/1874349575915728/?fref=ts

V Českých Budějovicích se 8. a 9. září uskuteční tradiční festival Vltava žije!

Diváci se o víkendu mohou v Českých Budějovicích těšit na spektakulární show, kterou rozzáří videomapping, vodní stěny, lasery a holografické projekce. Letošní 6. ročník se tematicky zaměří na HUDEBNÍ LEGENDY. Dále budou uvedena unikátní provedení děl klasiků klasické a populární hudby jako jsou například Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven nebo ikony populární hudby, jako jsou Elvis Presley, Freddie Mercury, Louis Armstrong a další.

Součástí akce bude bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci festivalu se tak mohou těšit na ukázku integrovaného záchranného systému, dílny, autodráhu, hobsárium, prodejní výstavu výrobků dětí z dětských domovů a bohaté občerstvení.

Akce Vltava žije je držitelem ceny Czech Event Awards, kdy v roce 2015 a 2016 dostala ocenění Festival roku. Festival každoročně navštíví více než 30 tisíc návštěvníků, v roce 2016 byla překonána hranice 40 tisíc návštěvníků. Celkem jej již navštívilo více než 100 tisíc diváků ve všech věkových kategoriích.

Více zde

Sezona Přívozu Kazín je v plném proudu

Koukněte na video z provozu obnoveného Přívozu Kazín na řece Berounce, který pendluje mezi přístavišti v Černšicích, Kazíně, Mokropsech a Pláži. 

Slavnosti pětilisté růže

Ohlédnutí za letošním ročníkem Slavností pětilisté růže v Českém Krumlově.


Série videí o bezpečnosti plavebního provozu

Ve spolupráci mezi Českou televizí a Ministerstvem dopravy vznikla série 6 spotů o bezpečnosti plavebního provozu. V každém jednotlivém díle se dozvíte ty nejpodstatnější věci týkající se toho, jak by se měl člověk chovat, když se pohybuje na vodních plavbách. Odpovídá se na důležité otázky jako například, kdo je vlastně účastník plavebního provozu, co je důležité pro bezpečnost na vodě, jaké je plavební značení, kde je možné a nemožné se koupat nebo co přísluší jednotlivým dozorovým orgánům nad vodními cestami. Celou sérií vás provede Otakar Brousek ml., který glosuje jednotlivé informativní pasáže poetickými vančurovskými vsuvkami.

Takže než se vypravíte s kamarády na vodu, na koupání k řece, nebo než na přehradě nastartujete svůj motorový člun, tak si dejte pár minut a připomeňte si, co to znamená bezpečné chování na vodě.

 1. díl o účastnících plavebního provozu
 2. díl o bezpečnosti na vodě
 3. díl o vztazích mezi účastníky provozu
 4. díl o plavebním značení 
 5. díl o tom, kde je zakázáno se koupat
 6. díl o dozorových orgánech

 

První proplutí Vltavy proti proudu

Zdeněk Bergman se jako první člověk v historii úspěšně plavil proti proudu Vltavy. Z Prahy tak za jediný den doplul až do Českých Budějovic díky nově zprovozněné vltavské vodní cestě.

Den Vltavy potřetí

Členové Vševltavského spolku, kterými jsou pražští rejdaři, převozníci, provozovatelé půjčoven lodí a sportovní kluby, připravili pro téměř sedm tisíc návštěvníků celodenní atraktivní program. Azurové nebe přilákalo opět více fanoušků všeho od vody – ti se mohli projet zdarma na velkých výletních lodích Blaník, Classic River, Czech Boat nebo Salónní rychlolodi Nepomuk, naučit se uzlová kouzla s legendárním kapitánem Mario Juhasem, zazpívat si evergreeny s námořnickou kapelou Matylda – banda de la marina nebo prozkoumat novou stálou expozici v Muzeu Karlova mostu s názvem Svatá Anežka Česká a historie Křižovniků. Společnost Pražské Benátky navíc zprovoznila po zimním spánku převozní loď Kazi, která se tak nachystala na svou sezónu na Berounce.

„Vševltavský spolek má za cíl zejména dvě věci – ochranu profesních zájmů členů spolku a současně se my všichni chceme aktivně podílet na ochraně a rozvoji života v oblasti Vltavy a Berounky. I proto pořádáme kromě Dne Vltavy další kulturní akce, které mají za úkol jediné – vrátit Vltavu Pražanům, a to se myslím podařilo také letos,“ uvádí předseda spolku, Zdeněk Bergman, převozník pražský. 

Den Vltavy 26. 3. 2017 – Po Vltavě zdarma již potřetí

Plavby po Vltavě a Vltava se otevírají Pražanům zdarma! Členové Vševltavského spolku, kterými jsou pražští rejdaři, převozníci, provozovatelé půjčoven lodí a sportovní kluby, umožní v tento den nejenom všem Pražanům využít zdarma vodní hladinu Vltavy. 

Zájemci tak mohou poznat kouzlo a romantiku řeky Vltavy v Praze téměř po celé délce toku řeky. Zdarma bude například umožněn vstup i do Muzea Karlova mostu na zcela novou expozici Svatá Anežka Česká a historie Křižovníků. Česká otužilecká unie umožní okusit teplotu Vltavy na vlastní kůži, Pražané se naučí vázat lodní uzle s legendárním kapitánem Mario Juhasem a ve veslařském klubu Slavie mohou vyzkoušet veslařský trenažér. 

Již tradiční pražskou akcí pro širokou veřejnost je Den Vltavy, který v loňském roce přilákal více než pět tisíc návštěvníků. Letos se bude konat v neděli 26. března 2016. Vševltavský spolek, který sdružuje více než padesát subjektů spjatých s břehy Vltavy a uživateli vodních ploch, připravil celou řadu atrakcí, které se budou odehrávat na vodě, nebo alespoň v její blízkosti. Vyzkoušet tak můžou zájemci zdarma plavbu na velkých výletních lodích Blaník, Classic River, Czech Boat nebo Salónní rychlolodi Nepomuk, k dispozici budou i menší plavidla Kazi a Santa Maria, a také loďky z půjčovny Slovanka. 

„Vševltavský spolek má za cíl zejména dvě věci – ochranu profesních zájmů členů spolku a současně se my všichni chceme aktivně podílet na ochraně a rozvoji života v oblasti Vltavy a Berounky. I proto pořádáme kromě Dne Vltavy další kulturní akce, které mají za úkol jediné – vrátit Vltavu Pražanům,“ uvádí předseda spolku, Zdeněk Bergman, převozník pražský. 

Atraktivní doprovodný program oživí námořnická kapela Matylda – banda de la marina, zdarma bude otevřena také stálá expozice Muzea Karlova mostu s nově rozšířenou expozicí Sv. Anežka Česká a historie Křižovníků.

Program

Jízdní řád velkých výletních lodí:

 • Blaník – Přístaviště Na Františku – nástupiště č. 11

Časy vyplutí: 9:00, 10:00, 11:00 (délka plavby 45 minut)

 • Classic River – Přístaviště Na Františku – nástupiště č. 17

Časy vyplutí: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 (délka plavby 45 minut)

 • Czech Boat – Přístaviště Na Františku – nástupiště č. 16

Časy vyplutí: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (délka plavby 45 minut)

 • Salónní rychloloď Nepomuk – Přístaviště Four Seasons – Platnéřská 191/2

Časy vyplutí: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (délka plavby 45 minut)

Doprovodný program

 • Česká otužilecká unie

U Karlova mostu, 12:00 – otužilecké plavání ve Vltavě

 • Informační stánek Vševltavského spolku – Přístaviště Hergetova cihelna

Od 10 do 15 hodin, informace o programu Dne Vltavy, o činnosti Vševltavského spolku

 • Muzeum Karlova mostu – Křižovnické náměstí č. 3

Od 10 do 15 hodin zdarma otevřeno pro veřejnost. Rozšířená expozice Sv. Anežka Česká a historie Křižovníků. Komentované prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00. 

 • Písně plavební kapela Matylda – banda de la marina – Přístaviště Hergetova cihelna

Mezi 10:00 a 15:00 s přestávkami. 

 • Převozní loď Kazi – Přístaviště Hergetova cihelna (délka plavby 20 minut)

Od 10 do 15 hodin 

 • Půjčovna lodiček Slovanka – Slovanský ostrov 

Od 10 do 15 hodin

Zdarma možnost zapůjčit si pramici (nikoliv šlapadlo).

 • Santa Maria – Přístaviště Santa Maria Boat Port (délka plavby 20 minut)

Od 10 do 15 hodin 

 • Vázání lodních uzlů s kapitánem Mario Juhasem

Salónní rychloloď Nepomuk (při plavbách)

 • Veslařský klub Slavia – Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5-Smíchov

Možnost prohlídky loděnice a veslařských lodí pro zájemce. 

Možnost vyzkoušení veslování na veslařském trenažeru.

Ukázky veslařského sportu.

Možnost přihlásit se za členy klubu (na aktivní i nezávodní sport).

Od 10 do 15 hodin

 • Vodnické hrátky nad hladinou – Přístaviště Hergetova cihelna

10:30 – 12:00, 13:30 – 15:00 s přestávkami

 

Stáhněte si PDF program Dne Vltavy 2017